Quick Help

Knowledgebase is a categorized collection of answers to frequently asked questions (FAQ) and articles. You can read articles in this category or select a subcategory that you are interested in. Category: Начини за заплащане на дадена услуга

Articles in this Category

Какви са сроковете за заплащане на дадена поръчка?
Ако сте направили поръчка през сайта е необходимо тя да бъде заплатена в следните срокове: За заплащане чрез банков превод - плащането Ви трябва да бъде извършено в срок до 3 работни дни след завър...
Article rated 3.0/5.0
Как мога да платя чрез EasyPay?
За да извършите плащането си чрез EasyPay, е необходимо да изпълните следните стъпки: Завършете поръчката си, като за начин за заплащане изберете "Плащане чрез EasyPay" Влезете в страницата "
Article rated 5.0/5.0


© 2019 @$@LT Web. Всички права запазени!