Quick Help

Knowledgebase is a categorized collection of answers to frequently asked questions (FAQ) and articles. You can read articles in this category or select a subcategory that you are interested in. Category: Услуги

Articles in this Category

Какво трябва да направя за да поръчам дадена услуга?
За да поръчате дадена услуга е необходимо: Да сте се регистрирали и да сте влезли в акаунта си. Да завършите поръчка си през Вашата количка.
Article not rated yet
Защо не мога да поръчам дадена услуга?
За да поръчате дадена услуга е необходимо да влезете в потребителският си профил или да се регистрирате, ако все още не сте го направили. След като сте влезли в потребителският си профил, всяка услуг...
Article not rated yet
Как мога да заплатя дадена поръчка?
Възможните начини за заплащане на поръчките са описани в раздел "Начини за заплащане на дадена услуга" в помощният център.
Article not rated yet


© 2019 @$@LT Web. Всички права запазени!