Quick Help

Knowledgebase is a categorized collection of answers to frequently asked questions (FAQ) and articles. You can read articles in this category or select a subcategory that you are interested in.Обновяване на раздел "Често задавани въпроси"

Очаквайте в най-скоро време актуализиране и обновяване на статиите в раздел "Често задавани въпроси"!!!


 Какво трябва да направя за да поръчам дадена услуга?

Solution

За да поръчате дадена услуга е необходимо:

  1. Да сте се регистрирали и да сте влезли в акаунта си.
  2. Да завършите поръчка си през Вашата количка.
 
Was this article helpful? yes / no


© 2019 @$@LT Web. Всички права запазени!