Quick Help

Knowledgebase is a categorized collection of answers to frequently asked questions (FAQ) and articles. You can read articles in this category or select a subcategory that you are interested in.Обновяване на раздел "Често задавани въпроси"

Очаквайте в най-скоро време актуализиране и обновяване на статиите в раздел "Често задавани въпроси"!!!


 Какви данни трябва да посоча при регистрацията си в сайта?

Solution

При регистрирането Ви в сайта е необходимо да посочите следните данни:

  1. Вашите реални име и фамилия
  2. Потребителско име, което ще използвате за вход в сайта
  3. Парола - използва се за вход в сайта. При регистрацията Ви се изисква и потвърждение на паролата т.е. да я въведете повторно.
  4. E-mail - използва се за активиране на Вашият профил след регистрацията Ви в сайта, както и за комуникация с Вас ако поръчате дадена услуга или чрез него можете да възстановите забравено потребителско име или парола за вход в сайта. При регистрацията Ви се изисква и e-mail адресът да се потвърди чрез повторно въвеждане в регистрационният формуляр.
 
Was this article helpful? yes / no


© 2019 @$@LT Web. Всички права запазени!