Quick Help

Knowledgebase is a categorized collection of answers to frequently asked questions (FAQ) and articles. You can read articles in this category or select a subcategory that you are interested in.Обновяване на раздел "Често задавани въпроси"

Очаквайте в най-скоро време актуализиране и обновяване на статиите в раздел "Често задавани въпроси"!!!


 Как мога да платя чрез EasyPay?

Solution

За да извършите плащането си чрез EasyPay, е необходимо да изпълните следните стъпки:

  1. Завършете поръчката си, като за начин за заплащане изберете "Плащане чрез EasyPay"
  2. Влезете в страницата "Потвърждаване на заплащането" и попълнете коректно посоченият формуляр.
  3. Отидете до най-близкият и най-удобен за Вас офис на EasyPay и извършете плащането.
 
Was this article helpful? yes / no


© 2019 @$@LT Web. Всички права запазени!