Quick Help

Knowledgebase is a categorized collection of answers to frequently asked questions (FAQ) and articles. You can read articles in this category or select a subcategory that you are interested in.Обновяване на раздел "Често задавани въпроси"

Очаквайте в най-скоро време актуализиране и обновяване на статиите в раздел "Често задавани въпроси"!!!


 В страницата "Партньорска програма" ми изписва, че страницата не съществува. Какво да направя?

Solution

Ако Ви изкарва съобщение, че страницата не съществува, най-вероятно това се дължи на факта, че профилът Ви е бил създаден прекалено скоро и за него системата ни все още не е генерирала въпросната страница, тъй като тя е индивидуална за всеки профил в сайта.

Ако до 24 часа след регистрацията си в сайта продължавате да срещате същата грешка, моля свържете се с отдел "Техническа поддръжка" за да можем ръчно да Ви генерираме страницата.

 
Was this article helpful? yes / no


© 2019 @$@LT Web. Всички права запазени!