Quick Help

Knowledgebase is a categorized collection of answers to frequently asked questions (FAQ) and articles. You can read articles in this category or select a subcategory that you are interested in.Обновяване на раздел "Често задавани въпроси"

Очаквайте в най-скоро време актуализиране и обновяване на статиите в раздел "Често задавани въпроси"!!!


 Защо нямам достъп до сайта?

Solution

Възможни са няколко причини:

  1. Може сайтът да е спрян за профилактика. При това положение се отваря страница с повече информация.
  2. Може да нямате достъп до интернет.
 
Was this article helpful? yes / no

Article details

Article ID: 1

Category: Knowledgebase

Date added: 12.10.2015г. 11:59:55ч.

Views : 44

Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (1)© 2019 @$@LT Web. Всички права запазени!